Diensten/producten leveren

Voorbereidende taken t.b.v. de levering van de diensten/producten:

 Bij training/workshop/evenement: alles organiseren en facilitair regelen

 Bij training/workshop/evenement: aanwezig zijn als rechterhand,
organisatorisch zaken regelen
 Materiaal t.b.v. training/workshop/evenement printen/laten drukken

 Klantenservice: vragen van klanten beantwoorden

  Klachten van klanten voorleggen en beantwoorden/oplossen

Laat je niet beperken door deze lijst want de mogelijkheden
zijn heel divers en kunnen per ondernemer uiteraard verschillen.

Klik hier om naar ‘Mijn tarieven’ te gaan.